DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nguyễn Hữu Tuyến

Tel : 0236-3714931 / 0914.111.939

Email : danaplast@dng.vnn.vn

Facebook :

Google+ : huutuyen.dpc@gmail.com

Skype :

Nguyễn Hữu Đường

Tel : 0236-3714460 / 0913.402.887

Email : danaplast@dng.vnn.vn

Facebook :

Google+ : nguyenhuuduong1964@gmail.com

Skype :

Trong quá trình hoạt động, vừa sản xuất vừa tích lũy cho tái đầu tư, đến nay công ty đã hoàn thiện toàn bộ cơ sở hạ tầng nhà xưởng, đường nội bộ trong diện tích 1,5 ha. 

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC